Cơ quan thường trực: UBND xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ