Giới thiệu về xã

Xã Mỹ Lương huyện Yên Lập nằm ở phía bắc, Tây bắc huyện Yên Lập, cách trung tâm huyện 23km toàn xã có 3.849ha diện tích tự nhiên trong đó đất nông nghiệp chiếm 667,58ha = 17,34%, đất lâm nghiệp 2.886,32ha chiếm 74,98%, đất khác là 295,1ha = 7,67%. Toàn xã có 16 khu dân cư với 1.539  hộ và 6.495 nhân khẩu gồm có dân tộc: Mường, Dao, Kinh, cùng sinh sống, trong đó 80% dân số là người dân tộc thiểu số. Đường quốc lộ 70B đi qua xã dài 6,5km.

Hệ thống giao thông liên xã, liên thôn xóm 75,3km và 13 công trình thủy lợi hồ đập và hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất. Đảng bộ xã có 245 đảng viên chia thành 21 chi bộ.

Xã có 3 cấp học là Mầm non, Tiểu Học và THCS; Trạm Ytế

-Xã có 16 khu dân cư gồm: Xuân Thắng, Tân Tiến, Quyết Tiến, Xuân hà,, Xuân Nhật, Rường Cao, Đại Đồng, Xe Ngà, Phú An, Liên An, Đồng An, Đồng Ve, Văn Phú, Tân Bình, Vĩnh Thịnh, Gò Muôn.

- Đặc điểm nổi bật về kinh tế, văn hóa - xã hội

+ Hoạt động thương mại dịch vụ phát triển  mạnh, cơ cấu cây trồng vật nuôi phát triển, đặng biệt là cây có múi

+ Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm - 804,6 ha; trong đó cây lúa 524,6 ha; + Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng phát triển toàn xã có 66 cơ sở sản xuất tập chung các nhóm ngành sơ chế gỗ, sản xuất đồ mộc, cơ khí

+ Thương mại dịch vụ có 114 cơ sở cá thể tập trung hoạt động bán buôn, bán lẻ

+ Tiến độ thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới đến năm 2018 xã được công nhận hoàn thành 29/19 tiêu chí và 35/49 chỉ tiêu đạt chuẩn nông thôn mới.

+ Hoạt động giáo dục, ytế, văn hóa thông tin được duy trì phát triển; các hoạt động TDTT được tổ chức thường xuyên

+ Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội  luôn bám sát Nghị quyết của Quốc hội , Chính phủ, cấp trên, kế cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quốc phòng an ninh được củng cố, giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội.

Giới thiệu